Medarbetare

Livs- och karriärplanering

I en organisationsförändring är det vanligt att ledningen inte hinner uppmärksamma sin personal i den utsträckning de skulle behöva. Det skapar oro och risk för att nyckelpersoner slutar. Medarbetare kan också komma att må dåligt och riskerar att bli utbrända.

Livs- och karriärplanering är en strukturerat program som består av individuell coachning, övningar och hemuppgifter att arbeta med mellan mötena.

Coachningen ger medarbetaren stöd och inspiration och syftar till att leda denne framåt i din förändringsprocess. Din medarbetare tar själv ansvar för sina val, sin handlingsplan och för genomförandet.

Två personer samtalar

Välkommen att kontakta mig!

Programmet omfattas av 5, 8 eller 12 möten på telefon eller e-möte.

Outplacement/­karriärrådgivning

Förändringar är i dagens arbetsliv mer eller mindre konstanta. I denna tid av ständig rörelse och förändring behöver vi även anpassa våra organisationer för att hänga med och vara fortsatt konkurrenskraftiga. Ni kanske vill ge medarbetare möjlighet att utvecklas internt men ibland måste man till och med låta vissa medarbetare lämna bolaget, det är helt enkelt dags att gå skilda vägar. Då kan ett outplacementprogram, som ger stöd på vägen vidare, ge dina medarbetare ett proffsigt avslut.

Jag hjälper individen att identifiera sina nyckelkompetenser, styrkor och drivkrafter för att kunna ta ett nytt steg i arbetslivet. Jag har lång erfarenhet av individuell coachning, vägledning och rådgivning från många olika branscher och positioner.

Vi arbetar med att tydliggöra självbilden, öka självförtroendet och motivation. Din medarbetare får rätt förutsättningar och skapa konkurrenskraftiga ansökningar leder till intervjuer.

Exempel på nya utmaningar:

 • Hitta ett nytt arbete internt och/eller externt
 • Utvecklas i befintlig roll
 • Start av egen verksamhet
 • Studier

Jag hjälper era medarbetare att identifiera sina nyckelkompetenser, styrkor och drivkrafter för att kunna ta ett nytt steg i arbetslivet. Jag har lång erfarenhet av individuell coachning, vägledning och rådgivning från många olika branscher och positioner. 

Jag arbetar med att tydliggöra självbilden, öka självförtroendet och motivation. Din medarbetare får rätt förutsättningar och skapa konkurrenskraftiga ansökningar till rätt roller som leder till intervjuer.

Programmet innehåller rådgivning i form av personliga möten. Välj mellan, 5, 8 och 12 möten. via telefon eller e-möte och har kontakt via mail mellan mötena om behov uppstår.

Syfte med programmet:

 • Stöd under omställningsprocessen
 • Öka självbild
 • Identifiera nya roller och/eller branscher
 • Rådgivning under jobbsökarprocessen.
 • Hitta nytt arbete, studier eller starta eget

Innehåll:

 • Nulägesanalys; Var befinner jag mig och vad vill jag?
 • Självanalys; Vem är jag?
 • Personlighetstest och kapacitetstest
 • Resurs- och kompetensinventering
 • Drivkrafter
 • Visioner och drömmar
 • Mental träning och målformulering
 • Uppföljning

Programmet omfattas av 12 personliga möten under 4 månader,
övningar och utvald litteratur.