Om mig

Två kvinnor samtalar och ler

Jag är beteendevetare med en Fil kand i socialpsykologi och certifierad coach. Jag har drygt 15 års erfarenhet av att stötta individer och grupper framåt i arbetslivet, genom rådgivning/coachning, utbildning och kompetensutveckling. Sedan sex år tillbaka har jag varit mentor till nyföretagare via Nyföretagarcentrum och 2020 blev jag utsedd till Årets Mentor i Stockholms Län.

Som coach och mentor är jag lyhörd och resultat- och lösningsorienterad. Du besitter mer kompetens och potential än du anar och du har redan själv svaren på dina frågor. Min roll är att utforska dina styrkor, synliggöra dem för dig samt att utmana dig så att du också använder dem.

Mitt mål är att du vid programmets slut ska ha;

  • En tydligare självbild med vem du är och vad du kan
  • En tydlig målbild av vad du och/eller ditt företag vill åstadkomma
  • Styrka och en attityd som säger att du kommer att klara av det!